Předpokládaný program oslav Oblastní organizace ČSBS 

                              Valašské Meziříčí

 

 

Program jednotlivých akcí v průběhu roku 2018

v roce 100. výročí vzniku ČSR

pořádaných Oblastní organizaci ČSBS Valašské Meziříčí

LEDEN

19.1. 2018 - Příbram, výstava „Lidická hruška“ – účast zástupce OO ČSBS Valašské Meziříčí

24. 1. 2018 - výroční členská schůze OO ČSBS Valašské Meziříčí v zámku Žerotínů – projednání návrhu plánu akcí organizace se zaměřením na pietní akty v rámci vzpomínkových akcí 100 let ČSR - vytvoření pracovních skupin, které budou zajišťovat jednotlivé konkrétní akce a finanční zajištění jednotlivých akcí v roce 2018

27.1. 2018 - Den obětí holocaustu – shromáždění členů OO ČSBS a občanů města u pomníku obětí holocaustu na nábřeží řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí s položením květin

ÚNOR

2.2. 2018 - Zájezd členů OO ČSBS do divadla J.Myrona v Ostravě na divadelní představení Romeo a Julie

14.2. 2018 - Přednáška Zdeňka Pomkly – I.světová válka – v klubu seniorů pro členy OO ČSBS a veřejnost

16.2. 2018 - Příbram – účast zástupců OO ČSBS na přednášce Stanislava Mottla doplněném promítnutím historického filmu

18.2. 2018 - účast zástuců OO ČSBS na akci Chaverut 2018 – přednáška ředitele Českého domu v Jeruzalémě v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí

27.2. 2018 - freskový sál zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí - Prezentace publikace „Oběti II. světové války z řad občanů správního okresu Valašské Meziříčí“ pro veřejnost za účasti autorů publikace Dr. Tomáše Baletky a Mgr. Zdeňka Pomkly spojená se zahájením prodeje této publikace.

 

BŘEZEN

7.3.2018 - Pietní vzpomínka 168. výročí narození T.G.Masaryka – přednáška Ing. Cyrila Horáka v aule Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí pro členy OO ČSBS i veřejnost. Po skončení přednášky položení květin a zapálení svíce u pomníku T.G.Masaryka v Botanice

16.3. 2018 - zájezd členů OO ČSBS do Dvořákova divadla v Ostravě na divadelní představení „Lazebník Sevillský“

DUBEN

11.4. 2018 - zájezd členů OO ČSBS do Prahy na výstavu „Labyrint Českých zemí“

19.4.2018 - zájezd členů OO ČSBS k památníku občanů obce Ploština zavražděných německými nacisty a muzea ve Slavičíně

28.4.2018 – návštěva Lidic – setkání u „Lidické hrušky“ na téma „Lidická hruška – posel naděje“

KVĚTEN

6.5.2018 - pietní akt u pamětní desky obětí II. světové války na bývalé Krásenské radnici ve Valašském Meziříčí u příležitosti výročí osvobození Valašského Meziříčí Rudou armádou v roce 1945

8.5. 2018 - oslava „Dne vítězství“ u příležitosti 73. výročí ukončení II. světové války v Evropě s pietní akcí u pomníku popravených občanů Valašského Meziříčí odbojové skupiny CLAY v podloubí zámku Žerotínů, která pokračuje pietním aktem u památníku obětem II. Světové války na vrchu Helštýn

8.5.2018 - účast zástupce OO ČSBS Valašské Meziříčí na pietní akci v obci Makov ve Slovenské republice v rámci oslav 100. výročí vyhlášení Československé republiky na pozvání prezidenta Slovenské republiky

9.5. 2018 - Slavnostní členská schůze OO ČSBS Valašské Meziříčí v zámecké kavárně zámku Žerotínů spojená s přednáškou Dr. Vratislava Koppa k historii II. Světové války a promítnutím filmu zachycujícího vzpomínky členů OO ČSBS Valašské Meziříčí na období okupace ČSR Německým fašismem. Po skončení schůze prohlídka výstavy „Prezident T.G.Masaryk“ v Muzejním a galerijním centru zámku Žerotínů

17.5. 2018 - Mezinárodní konference na téma „Valašsko, Masaryk a vznik Československa“ pořádaná Městem Valašské Meziříčí, Svazem ochránců přírody Valašské Meziříčí a Oblastní organizací ČSBS Valašské Meziříčí pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a starosty Města Valašské Meziříčí Roberta Stržínka. Konference se koná v zámku Žerotínů.

20.5.2018 – zájezd členů OO ČSBS a studentů Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí do Terezína – smuteční „Tryzna Terezín 2018“ spojená s návštěvou Lidic a zámku v Lánech u hrobu T.G.Masaryka.

23.5. 2018 - Náměstí Valašské Meziříčí - shromáždění k uctění památky T.G.Masaryka u příležitosti 111. výročí jeho zvolení poslancem říšského sněmu za Valašské obce se zahájením v 11.00 hodin – pořádá Český svaz ochránců přírody

23.5.2018 - Zájezd členů OO ČSBS do Svatobořic – prohlídka muzea a památníku Internačního tábora Svatobořice spojená s návštěvou zámku v Miloticích a exkurzí do Sontoru v Čejkovicích

ČERVEN

- vyzvat občany bývalého okresu Valašské Meziříčí k zajištění artefaktů souvisejících s obdobím I. Světové války a vzniku ČSR, s činností čsl. Legionářů, s historickými obdobími Mnichovských událostí, událostí března 1939, 17. listopadu 1939, obdobím boje za svobodu v Protektorátu i odbojovou činností občanů našeho regionu v zahraničí (Anglie, Francie, Polsko, Afrika, Asie, SSSR aj.)

13. 6. 2018 - přednáška historika Stanislava Mottla k osudu Lidických občanů a účastníků akce Anthropoid v aule Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí – „Lidice – jiný pohled“ . Čas zahájení bude upřesněn počátkem června 2018

26.6.2018 - zájezd členů OO ČSBS a dalších zájemců z Valašského Meziříčí do Wroclawi v Polské republice, kde byli za II. světové války popraveni členové Obrany národa z Valašského Meziříčí – například ředitel zdejšího Gymnázia František Nedbálek a další – spojeno s pietní akcí u památníku obětí II. světové války ve Wroclawi

ČERVENEC

2. 7. 2018 - vzpomínka na československé legionáře od Zborova (výročí 101 let od této události) a Bachmače (100. výročí) u pomníku čsl. legiím autora arch. Kupky na ulici Masarykova a památníku popravených 2 legionářů od Bachmače na Velké Lhotě

SRPEN

- prohlídka výstavy fotografií Jiřího Fotíka z Valašského Meziříčí k výročí 50 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy

28.8.2018 - účast členů OO ČSBS Valašské Meziříčí na česko-slovenském pomezí u památníku Slovenskému národnímu povstání na Bumbálce u příležitosti každoroční pietní akce

ZÁŘÍ

- zahájení výstavy na téma „Vznik ČSR a T.G.Masaryk a Valašsko v prostorách Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí s prezentací banerů vytvořených členy OO ČSBS pod vedením Dr. Vratislava Koppa

- „Kam zmizel zlatý poklad a vlak legionářů“ - přednáška historika Stanislava Mottla v aule Gymnázia Františka Palackého . Čas zahájení bude upřesněn počátkem září 2018

10.9. - 14. 9. 2018 - v těchto dnech bude na nádraží ČSD stát Legio-vlak, kde bude veřejnosti prezentována „Sibiřská anabáze“ československých legionářů v Rusku – pořádá Československá obec legionářská

30.9. 2018 - odhalení pamětní desky občanům ČSR, vyhnaným po podpisu „Mnichovské dohody“ českými němci z českého pohraničí, kteří našli útočiště ve Valašském Meziříčí, kde jim naše město s finanční pomocí státu postavilo bytové domy stojící dodnes

- „I. světová válka a vznik Československé republiky z pohledu občanů Valašska a dopady na život obyvatel Valašska“ - září až listopad 2018 – přednášky historiků – členů Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí pro žáky 8. a 9. tříd základních škol ve školách mikroregionu Valašsko-Meziříčsko-Kelečsko a Rožnovsko

ŘÍJEN

24. 10. 2018 - slavnostní členská schůze OO ČSBS v zámku Žerotínů u příležitosti 100. výročí obnovení Českého státu

- výsadba „Lidické hrušky“ ve Valašském Meziříčí v rámci celostátní akce „Lidická hruška – posel naděje“. Datum a místo bude upřesněno v září 2018.

28.10. 2018 -slavnostní shromáždění členů OO ČSBS Valašské Meziříčí a občanů města u příležitosti 100. výročí obnovení Českého státu na náměstí a u pomníku T.G. Masaryka v Botanice

LISTOPAD

11. 11. 2018 - vzpomínka „Den veteránů“ u příležitosti 100 let od skončení I. světové války s pietními akcemi u pomníků obětem válek ve Valašském Meziříčí v Abácii, na ul. Masarykova a na městském hřbitově

14. 11. 2018 - shromáždění členů OO ČSBS v zámecké kavárně zámku Žerotínů k výročí událostí 17. listopadu 1939 s přednáškou historiků k těmto událostem

- zájezd členů OO ČSBS na divadelní představení – bude upřesněno v říjnu 2018

PROSINEC

- zájezd členů OO ČSBS na divadelní představení – bude upřesněno v listopadu 2018

 

Valašské Meziříčí, leden 2018

 

 

 

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode