AKTUALITY

 

SÁZELA SE LIDICKÁ HRUŠEŇ-POSEL NADĚJE

 

Společná iniciativa Občanského Spolku Lidice a ČSBS Valašské Meiříčí vyvrcholila vysazením štěpu hrušně 28.listipadu 2018 v Základní škole Žerotínova ve Valašském Meziříčí, a to díky vstříctnosti ředitele této školy.Štěp hrušně je ze stromu,který přežil vypálení Lidic německými nacisty v červnu r.1942.

Součástí této akce by la přednáška Antonína Nešpora z Lidic o vypálení této obce a o historii vzniku lidické hrušně jako Posla naděje.Následovala přednáška Miroslava Kaliby ze Spolku pro vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrnéhov Lidicích o skoro zapomenutých lidických letcích,kteří byli letci anglického letectva RAF za 2.světové války.Obě přednášky byly pro žáky Základní školy Žerotínova.Přednášky byly doprovázeny panelovou výstavou o těchto událostech,kterou naše organizace doplnila panelem o tragedii Juříčkova mlýna za 2.světové války(autoři Mgr.Pomkla a Roman Babica).Manželé Nešporovi a Kalibovi přivezli hodně textového a obrazového materiálu,pro potřebu žáků i učitelů uvedené základní základní školy,o zvěrstvech německých nacistů za 2.světové války.

Následovala výsadba Lidické hrušně-Posla naděje v átriu Základní školy Žerotínova ve Valašském Meziříčí,která byla zahájena ředitelem školy Milanem Knápkem a českou hymnou,kteru zazpívali žáci školy.Následovali krátké projevy starosty města Valašského Meziříčí Roberta Stržínka, ředitele školy , zástupce Občanského sdružení Lidice Antonína Nešpora, zástupce ČSBS Valašské Meziříčí Aloise Martinka a faráře Sboru českobratrské církve evangelické Daniela Hellera.Poté uvedení představitelé zahájili sadbu hrušně vhozením hlíny do země.Její dokončení pak provedli žáci školy.Zcela vyjímečným počinem bylo vyvolávání jmen umučených lidických dětí,na které vždy reagovali žáci položením oblázku se jménem kolem hrušně.Je to věčná přípominka hrůzy fašismu a války.Pokládání oblázků doprovodili žáci ZŠ zazpíváním lidových písní.

V odpoledních hodinách zorganizoval ČSBS Valašské Meziříčí v součinnosti s Klubem seniorú Valašské Meziříčí besedu s manželi Nešporovými a manželi Kalibovými o příčinách vzniku lidické tragedie,o historii vzniku hrušně Posla naděje,o životě a činnosti lidických letců za 2.světové války.

Tato akce byla doplňována promítáním obrazků.

 

Viz Fotogalerie

 

Projev předsedy ČSBS Valašské Meziříčí Aloise Martinka

na zahradě Základní školy Žerotínova ve Valašském Meziříčí 28.11.2018

 

Posel naděje - to je smysl dnešní pietní akce. Vítězství dobra nad zlem – to je poselství této hrušně.Vypálením Lidic chtěl reprezentant německého nacismu K.H.Frank předvést, co s českým národem nacisté udělají,když se nepodrobí.

A lidická hrušeń symbolizuje porážku zla,kdy I příroda nad tímto zlem spolu s lidmi zvítězila.

Toto vše si připomínáme právě v roce 100. výročí založení našeho státu,

ve městě,odkud započal svou politickou dráhu jako poslanec za Valašská města zakladatel našeho státu –T.G.Masaryk.

Při přípravě této pietní akce jsem si vzpomněl, jak nám v době mých studií profesorka filozofie položila na semináři otázku, zda si myslíme,

že vítězí na světě spíš zlo nebo dobro.

Po následné diskusi, kde se názory nás, studentů, velmi lišily

ukončila profesorka diskusi svým závěrem,že přece dosud vždy vítězilo nakonec v dějinách lidí dobro.

Kdyby totiž vítězilo zlo, už by tady lidstvo dávno nebylo.

Je to tedy naděje pro další život,kterou reprezentuje i tato hrušeň a její odkaz. Za přítomnosti dětí zavražděných lidických občanů jsme si dnes připomenuli s vděčností našich předků a jejich tragických osudů a říkáme tím:

Ano,

jsme tady stále,

snažíme se pokračovat

v odkazu zakladatelů našeho státu

a tento dnesní symbol naděje,

který jsme zde zasadili,

nám dává víru v další společný život v této naší nádherné zemi.

Děkuji Vám za to, že jste dnes přišli na toto místo,

děkuji manželům Nešporovým a Kalibovým,

že k nám vážili cestu a přinesli nám poselství Lidic.

Přeji Vám pěkný den.

 

 

PŘEDNÁŠKA Mgr.Zd.Pomkly

 

Prostředníctvím naší organizace přednesl Mgr.Pomkla

přednášku „100 let od ukončení Velké války“

v Kulturním domě v Zašové.Zúčastnili se jí žáci

8 a 9 tříd Základní školy Zašová 23.11.2018.

 

Viz fotogalerie

 

 

11.listopad 2018 DEN,KDY JSME VZPOMNĚLI 

NA OBĚTI 1.SVĚTOVÉ VÁLKY VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

V tento den byl starostou města,za účasti občanů,zástupců legionářů,

Sokolů a naší organizace,slavnostně odhalen památník obětem 1.světové 

války ve Valašském Meziříčí.Po úvodním proslovu zástupce města krátce 

charakter této války objasnil náš člen Mgr.Zdeněk Pomkla.

Pomník má podobu obelisku-jehlanu,výška je 4.5m a je vyhotoven 

z božanovského pískovce.Jeho autorem je kameník Karel Pařenica.

 

V tento den za spoluúčasti zástupců města Valašského Meziříčí jsme 

položením věnce uctili památku obětem 1.světové války také u 

památníku na ul.T.G.Masaryka,u památníku na hřbitově a u památníku 

na ul.U Abácie ve Valašském Meziříčí.

 

Dále viz fotogalerie

 

 

UCTĚNÍ PAMÁTKY  HOLOKAUSTU

       ve Valašském Meziříčí

Členové naší organizace se zúčastnili (položením kytice)

mezigeneračního setkání u příležitosti uctění památky 

obětem holocaustu, které proběhlo v úterý 9.10.2018 

na ulici Vodní ve Valašském Meziříčí,v blízkosti Památníku

obětem holoucaustu. Setkání zahájil místostarosta města 

Valašského Meziříčí Ing,Josef Vrátník,dále byla přítomna

pamětnice paní doktorka Vidláková, zástupci Židovské obce,

členové a žáci devátého ročníku ZŠ ul Křižná z Valašského 

Meziříčí. Na uctění památky obětem byl v blízkosti památníku

vysazen záhon ve tvaru židovské hvězdy se žlutými krokusy,

které jsou symbolem holocaustu. Květiny sázeli žáci a

někteří přítomní účastníci.

 

Viz fotogalerie

 

LEGIOVLAK VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Dne 13.9.2018 byl na nádraží ve Valašském Meziříčí

k prohlédnutí vlak, ve kterém naši legionáři cestovali 

po bitvě u Bachmače po Rusku do Vladivostoku.

Při prohlídce vagonů jsme získali představu o strasti-

plné cestě ve stísněných podmínkách.Součástí byl i

popis tehdejší doby a spolu s erudovaným výkladem

máme představu o životě našich legionářů na

Dálném východě.

 

Viz fotogalerie

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ K VÝROČÍ SNP

Naše Oblastní organizace, společně s Oblastným výborom 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín,

uspořádala k 74.výročí Slovenského národního povstání 

výstavu fotografií v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Vernisáž s přednáškou se konala 6.září 2018.

Viz fotogalerie.

          Výstava potrvá do 23.září 2018

 

OSLAVY  SNP 28.8.2018 NA SLOVENSKU

Zástupci naší organizace,na pozvání Slovenského zväzu

protifašistických bojovníkov, Oblastního výboru v Trenčíně,

se zúčastnili oslav 74.výročí SNP ve slovenském Strečně.

Položili zde věnec se ztuhou.

 

Viz fotogalerie

 

Pocta Ch.Masarykové

Při cestě na oslavy SNP dne 27.8.2018 jsme se zastavili 

u pomníku Ch.Masarykové v Zákopčí,kde jsme

položíli věnec.

 

Viz fotogalerie

OSLAVY SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ

Na pozvání Slovenského zvëzu bojovníkov za slobodu 

se členové naší Oblastní organizace zúčastnili oslav 

u památníku Partyzánské brigády Jana Žižky,

na slovenském Makově 27.8.2018.

Vzpomínku na padlé bojovníky jsme uctili položením věnce.

 

 

Viz fotogalerie

 

Jako spolupořadatelé jsme se zúčastnili otevření výstavy

fotografií Jiřího Fojtíka „srpen 1968“

v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí,dne 21.8.2018

 

Výstava potrvá do 9.září 2018

Viz fotogalerie

 

PIETNÍ AKT ZA PADLÉ LEGIONÁŘE

ve Valašském Meziříčí 2.7.2018

   V uvedený den naše Oblastní organizace ČSBS a Československá obec legionářská připravili pietní akt na třech místech ve Valašském Meziříčí a to na ul.Masarykova u památníku legionářů,na náměstí  u pamětní desky legionáře Leopolda Pospíšila a na Velkých Lhotách u pomníku Josefa Šimčíka a Jana Melichaříka.

   Tohoto aktu se zúčastnili členové obou spolků (v dobových i současných vojenských uniformách s dobovým proporem a současnými vlajkami),členové zastupitelstva,rady města Valašského Meziříčí,zástupce ÚV ČSBS a obyvatelé města,ale i příbuzní padlých legionářů.

  Projev na ul.Masarykova pronesl zástupce Obl.organizace ČSBS V.M.

Na náměstí a u pomníku legionářů pronesl projev zástupce Československé obce legionářské.

  Tento pietní akt bude probíhat i v následujících letech.

(Foto viz Fotogalerie)

 

 

                  Wroclaw,město,

kde byli popraveni naši spoluobčané

                                                      

     Členové naší Oblastní organizace vyjeli 25.6.2018 do Wroclawi,aby se na ul.Kleczkowska,které je nesmazatelně zapsáno v dějinách protifašistického odboje našeho národa,v hluboké úctě poklonili památce zde popravených a umučených spoluobčanů Valašska v letech 1942-1944.
Byli to:
Jež Karel,Šimurda Alois,Janyška František,Kristek Augustin,Mucha Josef,
Halamíček Josef,Koláček Karel,Fojtášek Bedřich,Kabát Milan,
Rubina Eduard,Šobora Vojtěch,Šrubař Jan a významná osobnost Valašského Meziříčí,profesor gymnázia František Nedbálek
      Spolu s námi cestovali také studenti a profesorský doprovod Gynnázia Fr.Palackého Valašské Meziříčí,
      Na ulici Kleczkowska je věznice, do které byli posíláni vězni převážně z   Kounicových kolejí v Brně.
      Bylo zde popraveno a umučeno 735 našich vlastenců v letech 1939-1945.Nikdo však neví,kde jejich popel skončil,kde jsou jejich ostatky.
      Se dvěma kyticemi a věncem nás doprovodil místní polský průvodce k vnější zdi této věznice,na které byla upevněna nenápadná malá pamětní deska (instalovali ji již dříve členové ČSBS Brno).Byli jsme nemile překvapeni nevhodným místem a umístit tam květiny a věnec (stojan jsme si přivezli) bylo velmi obtížné.Se smutkem a dojetím jsme odcházeli.

 

Foto viz Fotogalerie      

 

              OZVĚNY LIDICKÉ NOCI

je název přednášky, kterou přednesl spolu s vlastním filmem Stanislav MOTL,ten je autorem 21 knih a řady scénářů k dokumentárním filmům,jako jsou právě Ozvěny lidické noci.
Je nositelem celosvětové ceny The AIB International Media Excellence Awards. Toto ocenění udělované v Londýně, které je považováno za rozhlasového Oskara, získal v letech 2010 a opakovaně v roce 2011. V ČR obdržel mimo jiné hlavní cenu festivalu česko-německo-židovské  kultury Devět bran (2003) a hlavní cenu E. E. Kische (2011).
       Akci uspořádala 13.června 2018 Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí za podpory ředitele a profesorů Gymnázia Fr.Palackého Valašské Mezičíčí v aule tohoto gymnázia.
Přednáška byla pro členy ČSBS,ale také pro studenty gymnázia a veřejnost.

(viz fotogalerie)

 

Slavnostní akt ke 111.výročí zvolení T.G.M. poslancem

Ve středu 23. května dopoledne se uskutečnil na náměstí ve Valašském Meziříčí slavnostní akt u příležitosti 111. výročí zvolení T. G. Masaryka poslancem Říšské rady za čtvrtý volební obvod východomoravských měst.
Slavnostního aktu se účastnil hejtmana Zlínského kraje Jiří Čunek, představitelé města Valašského Meziříčí,starostové okolních obcí,zástupci Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, oblastní organizace Českého svazu ochránců přírody,   TJ Sokol a veřejnosti. 

 

(Foto viz Fotogalerie)

 

Členové Oblastní organizace Valašské Meziříčí opět na cestách.

23.května 2018 jsme se vydali autobusem na prohlídku krásně zrenomovaného zámku v Miloticích.Kromě podrobného a výstižného výkladu průvodkyně jsme obdivovali autentický nábytek a vybavení.Mimo jiné jsme měli možnost shlédnout program,kde děti předškolního věku v dobových kostýmech tančily s hraběnkou (rovněž v kostýmu)za doprovodu zámeckého piána.
     Další zastávka byla v Čejkovicích.Nikoli ve vinném sklípku,ale v úžasném Sonnentoru.Sonnentor(sluneční brána)je předním evropským zpracovatelem bylin,čajů a koření z našeho ekologického zemědělství i z celého světa.
Zúčastnili jsme se zážitkové exkurze ve výrobě čajů,doprovázené nepopsatelnou magickou vůní bylin.

     Po těchto nezapomenutelných zážitcích jsme navštívili,předmět našeho zájmu,nově otevřené muzeum internačního tábora ve Svatobořicích,abychom uctili památku všech zde internovaných lidí.Osobně nás přivítal předseda kyjovské ČSBS br.Běták.Shlédli jsme film sestavený z historických momentů-jak je vylíčili ti,co přežili.Film faktickými poznámkami doplnil historik tábora JUDr.Kux z Brna.

Na závěr jsme položili k monumentálnímu památníku věnec s trikolorou.

 

 

Valašsko, Masaryk a vznik Československa

Ve čtvrtek 17. května se v M-klubu v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí uskutečnila mezinárodní konference k 100. výročí vzniku Československa a 111. výročí zvolení T. G. Masaryka poslancem vídeňského parlamentu s názvem „Valašsko, Masaryk a vznik Československa“. Přednášející podali posluchačům informace o činnosti T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a J. B. Kraicze před první světovou válkou.
Konferenci řídil PhDr.Tomáš Baletka,ředitel Státního okresního archivu Vsetín.Úvodní slovo měl soudce Okresního soudu Vsetín JUDr.Josef Kramář. Přednášející byli z několika vědeckých pracovišť z České a Slovenské republiky.Cílem přednášek bylo připomenutí období,kdy T.G.Masaryk byl zvolen poslancem za oblast valašska a tím byla umožněna jeho mezinárodní kariéra,která vyústila spolu s M.R.Štefánikem  a dalšími spolupracovníky ve vznik Česko-Slovenska.
Byl přípomínán podíl J.B.Kraicze,který byl významnou osobností valašska,na zvolení T.G.Masaryka poslancem vídeňského parlamentu.Stál u zrodu politické kariéry T. G. Masaryka a působil jako jeho "volební manažer".
Pořadatelem mezinárodní konference je město Valašské Meziříčí a Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně – Státním okresním archivem Vsetín a Českým svazem bojovníků za svobodu Valašské Meziříčí.
Přednášející a jejich téma přednášky:
-JUDr. Josef Kramář, T. G. Masaryk na Valašsku a úloha J. B. Kraicze 
-Doc. PaedDr. Josef Božik, PhD. - Partizánske - História a význam formovania Česko - Slovenskéj štátnosti v kontexte samostatnej Slovenskej republiky
-Dr. Luboš Velek - Praha - "Rakouský politik" TGM
-Mgr. Martin Turóci, PhD. - Čadca - Osudy M. R. Štefánika
-PhDr. Ferdinand Vrábel - Bratislava - J. B. Kraic a Slováci
-Prof. PhDr.Miloš Trapl, CSc., Významná osobnost T. G. Masaryka
-M. A. Marie L. Neudorflová, PhD. - Praha - Masarykova motivace a ideové i věcné předpoklady jeho vstupu  do politiky     roku1891
-Mgr. Miroslav Kružík - Havlíčkův Brod - Horácko nebo Valašsko? K uvažované Masarykově kandidatuře volbách do Říšské rady v roce 1907 na západní Moravě" 
-Mgr. Zdeněk Pomkla - Vsetín - Volby v roce 1907 a místní tisk
-PhDr. Tomáš Baletka, PhD. - Vsetín - Volby v roce 1911
-PhDr. ThMgr. Libor Bernát, CSc - Trenčín - TGM, J Krumpholc a J. Kvačala 
-Mgr. Tomáš Hamrlík - Bojkovice - TGM a Bojkovice 
-Mgr. Petr Odehnal, PhD. -Valašské Klobouky - TGM a Valašské Klobouky 
-Mgr. Jana Vaculíková - Vsetín - Čtenářské spolky a knihovny na Valašsku v letech 1848- 1918 
-Mgr. Ondřej Kolář, PhD. - Opava - TGM a československé četnictvo
-Dr. et Dr. Jan L. Kux – Brno – Význam nejen československých legií pro vznik pro ČSR v roce 100. výročí vzniku republiky
Všechny přednášky budou vydány ve sborníku v červenci 2018.

(Foto viz Fotogalerie)

 

2.5.2018.navštívili studenti Arts managmentu

VŠE Praha,v rámci studijní cesty,také město

Valašské Meziříčí.

Na výstavě "Prezident T.G.Masaryk" po přivítání slyšeli přednášku o

životě T.G.Masaryka a byla jim představena kniha "Oběti 2.světové

války správního okresu Valašské Meziříčí.

(Viz Fotogalerie)

 

19.4.2018 členové naší organizace uctili 

památku obětí 2.světové války

-v Leskovci u pamětní desky Juříčkův mlýn,si připomněli zrazené a zavražděné 

 občany, kteří v tajném bunkru ukrývali archiv,vynálezy a návrhy patentů 

 Josefa Sousedíka. Bunkr byl také využíván jako úkryt pro nemocné partyzány.

-v obci Ploština,kde bylo v tento den r.1945 zavražděno 23 mužů a jedna žena,

 navštívili muzeum s retrospektivou odbojových skupin na valašsku.

 Pak u monumentálního památníku, jako projev úcty položili věnec se stuhou

 v barvách vlajky České republiky,zažehli svíčku a zazpívali českou hymnu. 

-ve Slavičíně správce muzea,kde jsou uloženy artefakty z 2.světové války,

 fundovaně a s lidsky citovým  a chápajícím přístupem popsal tehdejší události

 v místním regionu. Zahynulo zde 29 amerických letců.Na hřbitově,

 kde je umístěna pamětní deska s jejich jmény jsme položili věnec 

 s trikolórou a zapálili svíčku.

Foto viz Fotogalerie

 

Uctění památky 168.narození T.G.Masaryka

V této souvislosti se konala 7.března přednáška s filmem o T.G.M.v aule gymnázia 

F.Palackého V.M.,kterou přednesl br.Cyril Horák.Následně spolu 

s představiteli města Valašského Meziříčí byly položeny věnce a zapáleny

svíčky u pomníku T.G.M. v Botanice.

 

KŘEST NOVÉ KNIHY připomene oběti 2. světové války na Meziříčsku.

Důstojnou vzpomínkou na oběti II. světové války bývalého správního 

okresu Valašské Meziříčí se stane publikace,jejíž „křest“ je připraven na 

úterý 27. února v Muzejním a galerijním centru Kulturního zařízení Valašské 

Meziříčí. Vydání publikace,o jejíž vznik usilovala Oblastní organizace

Českého svazu bojovníků za svobodu ve Valašském Meziříčí, se připravovalo 

několik let.Poprvé tak bude představena veřejnosti. Akce začíná v 17:30. 

Beseda s autory a autorský komentář k publikaci Oběti II. světové války 

z řad občanů správního okresu Valašské Meziříčí bude důstojným 

představením této pietní knihy veřejnosti.Hodnotu publikace podtrhuje fakt, 

že oběti 2. světové války dodnes nemají ve Valašském Meziříčí společný 

pomník.O vznik knihy se zasloužila Oblastní organizace Českého svazu 

bojovníků za svobodu Valašské Meziříčí. „Křest“ knihy doprovodí koncert 

smyčcového tria žáků místní Základní umělecké školy Alfréda Radoka. 

Slovo dostanou také oba autoři Tomáš Baletka a Zdeněk Pomkla. 

Následovat bude setkání s autory u sklenky dobrého vína,“ uvedl organizátor 

akce, Alois Martinek, předseda oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí".

Velké poděkování patří podle organizátora akce podporovatelům vydání knihy 

z řad starostů měst a obcí bývalého okresu Valašské Meziříčí, právnickým 

osobám i jednotlivcům z řad občanů i členům ČSBS, kteří nezůstali lhostejní 

k památce obětí fašistického režimu meziříčského regionu. Bez jejich podpory 

by publikace nevznikla.

(lin)

 

2.února 2018  

se uskuteční zájezd do divadla J.Myrona v Ostravě 

na muzikál Romeo a Jůlie.

Odjezd autobusu v 16.45 hod.od nemocnice

(naproti hvězdárny),v 16.50 hod.z ul.Vsetínská 

a v 17.00 hod. z autobusového 

nádraží V.M.

Informace na T: 702 884 461

 

19.ledna 2018 

se účastnila místopředsedkyně naší 
organizace vernisáže výstavy 
POSEL NADĚJE v Domě NATURA v Příbrami.
Výstava vznikla na základě motivace Lidickou 
hrušní.Přeživší hrušeň je symbolem,který 
může i dnes lidi spojovat s danou dobou,
na kterou bychom neměli zapomínat.Se 
zástupci Lidic byla projednána možnost 
instalace hrušně také ve Valašském Meziříčí.

(foto viz fotogalerie)

 

21.12.2017 jsme se účastnili pietní vzpomínky

na generálmajora Rudolfa Pernického na 

Brandejsově náměstí v Praze-Suchdole.

 

(viz Fotogalerie)

 

V listopadu 2017 bylo za naší účasti zasedání 

Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu

a výboru Historické skupiny 1.čs.partyzánské brigády 

Jana Žižky Vsetín.

(viz Fotogalerie)

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode