AKTUALITY

 

 

 

Video z pietní akce

www.youtube.com/watch?v=cPwPyU-aR_g

 

 

 

 

15.5.2019 SE KONALA SLAVNOSTNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 

OBLASTNÍ ORGANIZACE ČSBS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Schůze byla svolána u příležitosti 74.výročí osvobození Československa.

Po české hymně bylo  přivítání členů a hostů.Následně starosta města 

Valašského Meziříčí,ve svém vstřícném projevu ocenil činnost našeho spolku 

a jeho přínos pro město,zvláště při organizování společných akcí.

Ubezpečil naši členskou základnu podporou města i v dalších letech.

Předseda naší organizace seznámil členy s "Oznámením"Výkonného 

výboru ÚV ČSBS  z 25.3.2019 o svolání mimořádného zasedání ÚV ČSBS 

(jako Programovou konferenci).

Součástí byl i požadavek navrhnot kandidáty pro volbu nového Výkonného 

výboru ÚV ČSBS.Rovněž předseda seznámil členy s Otevřeným dopisem 

deseti Oblastních organizací z 9.5.2019.Rozšířený výbor (o vedoucí skupin)

naší organizace uvedené dokumenty přijal a podpořil.

V diskusi přítomní členové postup výboru podpořili s vyjímkou jednoho člena.

Viz fotogalerie

 

VZPOMÍNKOVÁ PIETNÍ AKCE

Dne 15.3.2019 u pietní desky Sokolovny Valašského Meziříčí se uskutečnila 

vzpomínková akce na občany města,kteří obětovali svoje životy za 2.svět.války.

Akci uspořádala Československá obec legionářská a Sokol Valašské Meziříčí 

za spolupráve města V.M.a Oblastní organizace ČSBS.

 

Viz fotogalerie

 

 

 

VZPOMÍNKA NA PADLÉ A UMUČENÉ

Dnes 14.března 2019 jsme,při příležitosti výročí napadení Československa 

fašistickým Německem v r.1939,vzpomněli na padlé a umučené občany 

za 2.světové války,položením věnce u pomníku,nebo pamětní desce 

v těchto částech oblasti Valašského Meziříčí :

Krhová,Podlesí,Poličná,Hrachovec,pivovar Holander(dříve Dělnický dům V.M.),

nádvoří zámku Žerotínů V.M.,železniční stanice V.M.,knihovna V.M. a 

vestibul městského úřadu V.M.

 

 

PIETNÍ AKT KE 169.VÝROČÍ NAROZENÍ T.G.MASARYKA 

                    v Botanice ve Valašském Meziříčí

Dne 7.března 2019 u pomníku T.G.Masaryka se uskutečnila

pietní vzpomínka,kterou organizovala naše Oblastní organizace

společně s městem Valašské Meziřžíčí a organizací Sokol.

Skvělé pásmo o politickém vzestupu TGM přednesli studenti

Gymnázia Fr.Palackého Valašské Meziříčí.Zaspívali také

českou hymnu.Položením věnců k pomníku byl pietní akt

za přítomnosti nadšených účastníků ukončen.

Viz fotogalerie

 

74.VÝROČÍ  PARTYZÁNSKÉHO BOJE 

V CETUNE NA SLOVENSKU

Dne 24.února 2019 ve 14.00 hodin se naši zástupci zúčastnili pietního aktu položení věnců a květin k pomníku padlých a umučených na Slovensku v Cetune (část obce Bzince pod Javorinou).

Viz fotogaůlerie

 

SETKÁNÍ POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Dne 7. února 2019 se uskutečnilo setkání politických vězňů Zlínského kraje ve Zlíně. Setkání proběhlo v  salonku hotelu Baltaci U Náhonu Zlín za přítomnosti politických vězňů,kterým to zdravotní stav dovolil, zástupců UV ČSBS,zástupců 00 ČSBS Zlín,Uherské Hradiště,Valašské Meziříčí a Vsetín. Setkání uvedl předseda 00 ČSBS Vsetín br. Miroslav Mikulčák . Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek uvolnil pro každého politického vězně 2500 Kč, kterou předala předsedkyně SOPVP ing. Zdenka Valouchová.Poté dostali prostor na vzpomínání svých osudů br.Juřička Josef /1922/,sestra Tkadlecová Vlasta /1938/,manžel Evy Bobákové /1941/ a vzpomínání ukončil br. Stanislav Poskočil /1934/.Vzpomínky to byly smutné.Celkem ve Zlínském kraji žije 15 politických vězňů.Při této události zástupkyně ČSBS Valašské Meziříčí darovala pěti členům knihu,kterou vydala naše organizace.Naoplátku naší organizaci věnoval jednu publikaci ing. Stanislav Poskočil,ve které popisuje příběh jeho židovské rodiny za 2.světové války pod názvem Jitřenka.

Helena Znachorová

 

 

PIETNÍ AKT OBĚTEM HOLOCAUSTU

    Na ulici Vodní ve Valašském Meziříčí,kde v minulosti stála židovská synagoga,
    se v neděli 27.1.2019 konal pietní akt obětem Holocaustu,který pořádala jednota 
    Československé obce legionářské ve Valašském Meziříčí spolu se zástupci vedení
    města Valašského Meziříčí,za spolupráce Mezinárodního křesťanského
    velvyslanectví Jeruzalém,Českého spolku přátel Izraele,TJ Sokol Valašské
    Meziříčí,Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí,Památníku Terezín a
    veřejnosti.
    Vzpomínková akce byla pod záštitou Izraelského velvyslance J.E.Daniela Merona.

    Viz fotogalerie

 

 

Viz fotogalerie 

Dopis napsaný po návštěvě výroční členské schůze ve Valašském Meziříčí

 

SDRUŽENÍ OSVOBOZENÝCH POLITICKÝCH VĚZŇŮ A

POZUSTALÝCH – SOPVP

120 49 PRAHA 2, LEGEROVA 22

Vážený pan

Jakub JANDA,

Poslanec Parlamentu České republiky

PRAHA

Praha, 21. ledna 2019

Vážený pane poslanče,

dovolte, abych Vám tlumočila rozhořčení našich politických vězňů, které si v poslední době často berete jako rukojmí. Všichni političtí vězni v této republice velmi úzce spolupracují. Naše Sdružení je proto kolektivním členem Českého svazu bojovníků za svobodu i když máme právní subjektivitu, své stanovy a vše co s tím souvisí. Nemáme žádný zdroj příjmů, proto nám ČSBS poskytuje zdarma kancelář / světlo, otop, místnost pro sněm atp./ Nad naši kanceláří má tu svoji Nadační fond obětem holocaustu. Členům naši celostátní sociálně zdravotní komise hradí ČSBS jízdné, aby se mohli účastnit měsíčních jednání. Také za nás několikrát uhradil povinné příspěvky Mezinárodním komitétům, které hradíme v eurech. Bohužel o naši činnosti nevíte zhola nic, tak si dovoluji vysvětlit, že vlajkovou lodí našeho SOPVP jsou Historické skupiny jednotlivých koncentračních táborů. Každý KT má Mezinárodní komitét sestávající se zástupců národností, které v tom kterém KT byli vězněni. Komitétům se hradí příspěvky, jezdí se na pravidelná setkání, hradí se květiny apod. Naši zástupci jsou oceňování a v Evropě se o nás ví mnohem více než doma. Na počest obětí z Lidic proto loni zasedal Mezinárodní komitét Ravensbrücku v Kladně, aby se všichni mohli účastnit Lidické tryzny. Na žádném podobném setkání, včetně Hlávkovy koleje, jsem Vás, bohužel, dosud neviděla. Měla jsem v úmyslu požádat pořadatele setkání v Senátu dne 25.ledna tr. o Vaše pozvání a veřejně Vás požádat o omluvu před přítomnými vězni. Upustila jsem od toho. Vaše vyjadřování, bohužel, postrádá poslaneckou noblesu.

Také se zmiňujete o snižování počtu členů ČSBS. Hovořím jen za naše Sdružení, ale každý demograf Vám sdělí, pokud jej požádáte, že průměrný věk politického vězně, pokud se nenarodil v koncentračním táboře, je kolem devadesáti let. Pochopitelně, že umírají. Naštěstí nastupují vnuci, učitelé, sympatizanti. Uplynulý čtvrtek mně pozvali na svoje jednání vězni z Valašského Meziříčí. Místní ČSBS tam přijímalo dvacet nových členů. Jde nám o zachování paměti národa a neřešíme, kdo je kde členem. To se řeší především v Praze.

Přečetla jsem vše, co jste napsal, zda tam není omluva. Bohužel není. Jen v Parlamentních listech se zmiňujete o panu generálu Vranském a Lidických ženách. Jsou, bohužel, již jen dvě. Tyto dámy jsem měla čest navštívit loňského roku, když jsem jim předávala dar paní hejtmanky na léky a zdravotní pomůcky. Sestra Skleničková mně věnovala svoji knihu, kde se podepsala i sestra Kalibová. Někteří páni hejtmani polickým vězňům, především členům ČSBS, přispívají, protože dobře vědí, že již před lety bylo odsouhlaseno, že političtí vězni mají mít důchod ve výši průměrného platu, jako poděkování za válečné utrpení. A to je šance pro Vás, vážený pane poslanče, jak se vězňům omluvit, že se k tomuto rozhodnutí vrátíte. Máte k tomu všechny předpoklady.

Přeji Vám dobrý rok a více času na studium o politických vězních v České republice.

Dočetla jsem se, že se věnujete především lyžařským můstkům a jejich obnově. Ovšem, že i to je záslužná práce.

S pozdravem

 

Ing. Zdeňka Valouchová

předsedkyně SOPVP

 

 

 

 

SÁZELA SE LIDICKÁ HRUŠEŇ

 

 Viz fotogalerie  a   

youtu.be/_KfCzxYNJlg

 

 

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode