27. května uplynulo 78 let od atentátu na Reinharda Heydricha,šéfa policie nacistického Německa a zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě.Byl to hrdinský čin Gabčíka a Kubiše v rámci operace Anthropoid .

 

 

23.5.2020 si připomeneme 113.výročí zvolení T.G.Masaryka poslancem Říšské rady ve Vídni za 

tehdejší oblast valašských měst ve Valašském Meziříčí.

 

 

OSLAVY 75. VÝROČÍ UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, vzhledem k nouzovému stavu v České republice,proběhnou ve Valašském Meziříčí následovně:

Ve středu 6. května 2020 v 11 hodin se položení věnce u pamětní desky na bývalé Krásenské radnici zúčastní vedení města , zástupce Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu,Česlovenské obce legionářské a Svazu důstojníků a praporčíků v záloze . 

Celkový počet osob by neměl přesáhnout povolených 10.                             

V pátek 8. května 2020  v 9:30 hodin – položení věnce u pamětní desky odbojové skupiny CLAY- EVA  na nádvoří zámku Žerotínů bude za účasti vedení města, zástupce Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí, Československé obce legionářské a Svazu důstojníků a praporčíků v záloze . Poté odjezd auty k památníku na Helštýně.

Celkový počet osob by neměl přesáhnout 10.            

Výbor Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí           

       

 

 

1.března 2020 v 15.30 hod. v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí

br.Tomáš Baletka komentuje výstavu ZMIZELÁ ŽIDOVSKÁ STOPA

 

 

 

15.1.2020

se koná výroční členská schůze Oblastní organizace ČSBS Valašké Meziříčí a to v zámku Žerotínů v 9.30 hod.

Program:

Úvodem Státní hymna

1. Úvodní slovo - přivítání hostů a členů; vyhodnocení účasti členů (% přítomnosti - sdělení platnosti a úsnášeníschopnosti schůze). Schválení jejího programu; volba Návrhové komise pro návrh usnesení.

2. Vzpomínka na zemřelé členy organizace za období od minulé VČS. Představení a přivítání nových členů OO ČSBS VM.

3. Zpráva o činnosti organizace za rok 2019, kontrola plnění usnesení z předchozích členských schůzí.

4. Zpráva o kulturní činnosti za rok 2019.

5. Zpráva o hospodaření organizace a výsledky účetní uzávěrky za rok 2019.

6. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2019.

7. Zpráva o činnosti historicko-dokumentační komise za rok 2019.

8. Vyhodnocení činnosti OO ČSBS Valašské Meziříčí za rok 2019.

9. Návrh Plánu činnosti OO ČSBS Valašské Meziříčí na rok 2019.

10. DISKUSE

11. Usnesení Výroční členské schůze OO ČSBS předseda Návrhové komise. Závěr .

 

 

27.ledna 2020

 

Uctíme památku našich občanů, kteří byli v letech 2. světové války odvlečeni ze svých domovů do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Tato vzpomínková akce se uskuteční v pondělí 27. ledna 2020 od 15:30 hodin při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu s názvem  „Pietní akt obětem holocaustu“.

 

Výbor oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí

 

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode