Schůze :

 

Výroční členská schůze 16.1.2019

 
Schůze byla zahájena za přítomnosti 55 členů (nadpoloviční účast).
Následně byla zvolena mandátová komise pro volbu nového výboru a návrhová
komise pro usnesení z členské schůze.
Byla přednesena zpráva za r.2018 o činnosti Oblastní organizace a o hospodaření.
Dále byla zhodnocena kulturní činnost a přednesena zpráva revizní komise.
Uctili jsme památku členů,kteří zemřeli v r.2018.
Informaci o jednání ÚV ČSBS v r.2018 přednesl náš zástupce v ÚV ČSBS.
Proběhly volby členů nového výboru Oblastní Organizace ČSBS Valašské Meziříčí.
Byl nastíněn program činnosti Oblastní organizace na r.2019 a po konzultaci 
s dalšími organizacemi ve V.M. bude upřesňován.
V diskuzi byla kritizována práce Výkonného výboru ÚV ČSBS za politickou činnost,
(která není smyslem naší organizace),za špatnou komunikaci se členy (neodpovídání
na připomínky a dopisy členů) a za špatný obraz ČSBS na veřejnosti.
Byl na schůzi proto vyzván předseda ÚV ČSBS k odstoupení.
Jako hosté se zúčastnil zástupce Slovenského svazu protifašistických bojovníků,
zástupci města Valašského Meziříčí a zástupci ÚV ČSBS (i bratr Vodička).
Usnesení z této výroční schůze bylo schváleno všemi přítomnými členy.
 
 
 
 
SCHŮZE VÝBORU 4.3.2019
 

1. Velmi dobře byla zhodnocena slavnostní schůze z ledna 2019 a také

pietní akce Holocaust ve V.M. a na Slovensku v Cetune,kterých se

účastnili naši členové.

2. Předseda naší organizace detailně referoval o průběhu zasedání

UV ČSBS, které se konalo 26.2.2019.Bylo chaotické,špatně připravené,

vyznačující se snahou vedení neřešit špatný obraz ČSBS ve veřejnosti

a hospodaření a v nespokojenosti s rozhodováním i postupem

vedení UV.

3. Byla přijata opatření k zajištění pietního aktu 169.výročí

narození T.G.M. a k výročí obsazení Československa fašistickým

Německem 15.3.2019

4. Diskuse vyústila v usnesení sepsání výzvy našich členů k odstoupení

předsednictva UV ČSBS (také na základě usnesení slavnostní členské

schůze z října 2018)

 

Jednání výboru se konalo v rozšířené účasti vedoucích úseků a členů

Historické a dokumentační komise naší oblastní organizace.

(VIZ AKTUALITY)

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode